• Nr 46/2014 [PDF]
  Human Resource Management – Theory and Practice
  volume editors: Czesław Zając and Katarzyna Kulig-Moskwa
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
  redaktorzy naukowi: Czesław Zając i Katarzyna Kulig-Moskwa

 

 • Nr 45/2014 [PDF]
  Quantitative Methods
  volume editor: Stefan Forlicz
  Metody ilościowe
  redaktor naukowy: Stefan Forlicz

 

 • Nr 44/2014 [PDF]
  Economic Development in the Light of Behavioral Economics
  volume editor: Marian Noga
  Rozwój gospodarczy w świetle ekonomii behawioralnej
  redaktor naukowy: Marian Noga

 

 • Nr 43/2014 [PDF]
  Business Challengesof the 21st Century
  volume editor: Stefan Forlicz
  Wyzwania biznesowe XXI wieku
  redaktor naukowy: Stefan Forlicz

 

 • Nr 42/2014 [PDF]
  A Household as the Subject of Economic Research
  volume editors: Stefan Forlicz
  Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych
  redaktor naukowy: Stefan Forlicz

 

 • Nr 41/2014 [PDF]
  Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development
  volume editors: Marian Noga and Krzysztof Łobos
  Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii
  redaktorzy naukowi: Marian Noga i Krzysztof Łobos

 

 • Nr 40/2014 [PDF]
  Contemporary Determinants of Economic Development
  volume editor: Marian Noga
  Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego
  redaktor naukowy: Marian Noga

 

 • Nr 39/2014 [PDF]
  Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics
  volume editors: Andrzej Bujak and Monika Paradowska
  Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki
  redaktorzy naukowi: Andrzej Bujak i Monika Paradowska

 

 • Nr 38/2013 [PDF]
  Determinants of Economic Development in the Light of Neoclassical and Behavioral Economics
  volume editor: Marian Noga
  Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
  redaktor naukowy: Marian Noga

 

 • Nr 37/2013 [PDF]
  Business activity in the turbulent environment
  volume editors: Andrzej Bujak and Marian Noga
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu
  redaktorzy naukowi: Andrzej Bujak i Marian Noga

 

 • Nr 36/2013
 • Nr 35/2013 [PDF]
  Foresight – methodological basic principles and practical implications
  volume editor: Krzysztof Safin
  Foresight – podstawy metodologiczne i praktyczne konsekwencje
  redaktor naukowy: Krzysztof Safin

 

 • Nr 34/2013

 

 • Nr 33/2013

 

 • Nr 32/2012 [PDF]
  Microeconomic and macroeconomic determinants of business management process efficiency
  volume editors: Marian Noga and Krzysztof Łobos
  Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami
  redaktorzy tomu: Marian Noga i Krzysztof Łobos

 

 • Nr 31/2012 [PDF]
  A Household as a Subject of Economic Research
  volume editor: Stefan Forlicz
  Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych
  pod redakcją naukową: Stefana Forlicza

 

 • Nr 30/2012 [PDF]
  Human Resource Management – Theory and Practice
  scientific editor: Czesław Zając
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
  pod redakcją naukową: Czesława Zająca

 

 • Nr 29/2012 [PDF]
  Local Government Finance
  scientific editor: Leszek Patrzałek
  Finanse samorządu terytorialnego
  pod redakcją naukową: Leszka Patrzałka

 

 • Nr 28/2012 [PDF]
  Essays in behavioral and ecological economics
  scientific editor: Marian Noga
  Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej
  pod redakcją naukową: Mariana Nogi
 • Nr 27/2011 [PDF]
  Improving the efficiency of enterprises – determinants, evaluation and tools
  scientific editors: Krzysztof Łobos, Bolesław Goranczewski
  Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia
  pod redakcją naukową: Krzysztofa Łobosa i Bolesława Goranczewskiego

 

 • Nr 26/2011 [PDF]
  Challenges for management of modern administration
  scientific editors: Bolesław Goranczewski and Krzysztof Łobos
  Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją
  pod redakcją naukową: Bolesława Goranczewskiego i Krzysztofa Łobosa

 

 • Nr 25/2011 [PDF]
  Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze
  pod redakcją naukową: Stefana Forlicza

 

 • Nr 24/2011 [PDF]
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  pod redakcją naukową: Czesława Zająca

 

 

 

 • Nr 21/2011 [PDF]
  Finanse samorządu terytorialnego
  pod redakcją naukową: Leszka Patrzałka

 

 • Nr 20/2011 [PDF]
  Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
  pod redakcją naukową: Stefana Forlicza

 

The Wroclaw School of Banking  Research Journal
Zeszyty Naukowe
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ISSN 1643-7772